Nieuws

Nieuws


Nieuwe inrichting Maliebaan: bijeenkomst 25 maart in wijkbureau Oost geannuleerd

13 maart 2020  In onze buurt is een wijkbericht verspreid met uitnodiging voor een buurtavond Maliebaan op 25 maart, tussen 19.30 – 21.00 in het wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1. In de bijlage vindt u het wijkbericht met inhoudelijke en praktische info over de bijeenkomst. In lijn met de landelijke maatregelen m.b.t. het coronavirus is de buurtavond op 25 maart geannuleerd. Voor vragen Lees meer »


Feedback locatieprofielen gemeente Utrecht

3 februari 2020  Inmiddels zijn de eerste versies van de conceptlocatieprofielen gereed. Deze zijn opgesteld op basis van adviezen van specialisten, een gesprek met de stad, input uit 9 buurtgesprekken, 3 bijeenkomsten met evenementenorganisatoren en reacties die per mail of op een andere manier zijn ontvangen. De profielen Voor 39 buitenlocaties zijn conceptlocatieprofielen opgesteld. In alfabetische volgorde zijn dit: Amaliapark Lucasbolwerk (park) Park Lees meer »


Planvorming voor herinrichting Malieblad: bijeenkomst 16 december

5 december 2019    In september heeft de gemeente het Voorlopig Ontwerp toegelicht en bewoners/ondernemers/belangstellenden uitgenodigd om daarop te reageren. Op basis van de reacties heeft de gemeente een (concept-)Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. In het (concept-)DO blijven er 3 halteplekken voor touringcars, waarvan eentje aan de oostzijde en twee aan de westzijde van de straat. Hiermee geeft de gemeente invulling aan veel van Lees meer »


Extra variant Ronda voor herinrichting Maliebaan voorgesteld

8 november 2019  Dhr. Düthler (Maliebaan 32) benaderde het Fluwelen Handvat omdat hij zich zorgen maakt over de gevolgen van de voorgenomen variant 3+ van de Gemeente Utrecht voor herinrichting van de Maliebaan. Dhr. Düthler heeft een oplossing gecreëerd, die volgens hem vrijwel alle bezwaren teniet doet en heeft daartoe op woensdag 23 oktober jl. een nota gezonden aan alle raadsleden, waarin de Lees meer »


Ondernemersfonds Utrecht gaat voor onbepaalde tijd door

1 oktober 2019  Ondernemersfonds Utrecht wordt ook na 2019 doorgezet. Dit heeft de Utrechtse gemeenteraad gisternacht besloten. De voortzetting van het Ondernemersfonds is voor onbepaalde tijd. Lees meer »


Concept locatieprofiel Maliebaan/Malieblad

1 oktober 2019  Inmiddels zijn de eerste versies van de concept-locatieprofielen gereed. Deze zijn opgesteld op basis van adviezen van specialisten, een gesprek met de stad, de input uit drie buurtgesprekken, een bijeenkomst voor evenementenorganisatoren en reacties die per mail of anderszins zijn ontvangen.  Lees meer »


Herinrichting Maliebaan

1 oktober 2019  Hiermee verwijzen we je graag naar de petitie inzake de herinrichting van de Maliebaan. Dit is een initiatief van de bewoners die aan de slag gaan om handtekeningen op te halen. We bieden je hiermee de gelegenheid de petitie te ondertekenen. Met vriendelijke groet, Bestuur het Fluwelen Handvat Lees meer »