Een stukje geschiedenis


"Is eenstemmig goetgevonden tot cieraet deser stadt ende tot exercitie ende vermaeck van de borgers ende innewoonders mitsgaders andere dese stadt ende academie frequenterende te doen maecken een maillebaen."

Het spel

Het Fluwelen Handvat verwijst naar de oorsprong van de Maliebaan. Deze werd in 1637 aangelegd voor het maliespel, dat aan het Franse hof een rage was. Het toenmalige Utrechtse gemeentebestuur wilde daarmee meer studenten trekken voor de pas opgerichte universiteit in de stad. Met behulp van een stuk hout, voorzien van een fluwelen handvat, moest de deelnemer in zo weinig mogelijk beurten een bal tussen twee palen slaan. Het deftige spel uit Frankrijk gaf de Maliebaan in Utrecht aanzien. Hoewel de baan in 1811 is afgebroken, bleef de status van het gebied gehandhaafd.

#

De knikkers

De Maliebaan is inmiddels veranderd van speelveld tot poort naar de Utrechtse binnenstad en het Museumkwartier. Deze deftige groene levensader van het gebied verbindt diverse bedrijven met elkaar. In 1993 besloten enkele ondernemers in Utrecht-Oost (samen met de Bewoners Verenging Maliebaan, De Stichting Wilhelminapark en de toenmalige winkeliersvereniging) tot de oprichting van Het Fluwelen Handvat. Een bijzondere ondernemersvereniging, voor bijzondere ondernemers op bijzondere locaties. Inmiddels telt Het Fluwelen Handvat ruim honderd diverse leden.

#