Voorlopig Ontwerp Maliebaan vastgesteld

Voorlopig Ontwerp Maliebaan vastgesteld


Het Voorlopig Ontwerp voor de Maliebaan is recent door het college van B&W van gemeente Utrecht vastgesteld.

Op www.utrecht.nl/maliebaan zijn de ontwerptekeningen te vinden, met een korte toelichting. Er staat ook een link naar de raadsbrief die het college aan de gemeenteraad verstuurd heeft.

Het Voorlopig Ontwerp is, voorafgaand aan de vaststelling, aan belanghebbenden en belangstellingen voorgelegd voor reactie. Gemeente Utrecht hield op 19 april een inloopavond om het Voorlopig Ontwerp (VO) te laten zien en toe te lichten. Alle documenten rondom het VO waren op de projectwebsite te vinden.

De gemeente ontving in totaal 30 reacties van 13 respondenten. Die reacties leidden tot aanpassing van het VO op één punt (toevoegen hek bij de Eerste Korte Baanstraat), en tot een aantal aandachtspunten voor de volgende fase, het Definitief Ontwerp.

Dit Voorlopig Ontwerp is de basis voor de volgende fase. De gemeente gaat nu aan de gang met het Definitief Ontwerp, een technische uitwerking van het VO. Het ontwerp verandert niet meer, maar wordt nader gedetailleerd in maatvoering en materiaal. Dat is nodig om aannemers te kunnen zoeken.

Terug