Update herinrichting Maliebaan

Update herinrichting Maliebaan


Voortgang ontwerpproces Maliebaan
Sinds de raad ongeveer een jaar geleden een principebesluit heeft genomen, werkt de gemeente aan een voorstel voor herinrichting. Dat is, zeker in deze bizarre tijd, een lastig proces. Het vraagt helaas ook meer tijd dan de gemeente zou willen.

Terugblik
Op 21 en 24 september heeft de gemeente een deel van de belangstellenden mogen ontvangen op het Stadskantoor. Toen heeft de gemeeente toegelicht welke varianten en mogelijkheden bekeken worden voor de ventwegen en de kruising. Voor wie het nog wil terugkijken: op de website  www.utrecht.nl/maliebaan staat een kort filmpje over de varianten voor de ventwegen en de varianten voor de kruising. De gemeente heeft veel reacties ontvangen en werkt nu aan een voorstel dat hier het beste bij aansluit.

Einde van het jaar
In september heeft de gemeente toegezegd aan het einde van het jaar terug te komen met:
. een voorstel voor de inrichting van de ventwegen;
. een verkeerskundige uitwerking van de varianten van de kruising;
. een voorstel voor de inrichting van de aansluiting van de Maliebaan op de Snellenlaan (de rotonde);
. een voorstel voor de inrichting van de middenbaan en het park.

Helaas verloopt het allemaal wat minder snel dan de gemeente had gehoopt. De stand van zaken nu is:

Ventwegen
De gemeente heeft een voorstel uitgewerkt dat het beste aansluit bij alle reacties en heeft een concept-tekening met daarop een voorstel voor het wegprofiel, de breedte van de rijbaan en de doorsteken van de middenbaan naar de ventwegen. De gemeente heeft invulling gegeven aan maatregelen voor snelheidsremming ten gunste van de verkeersveiligheid en legt de stand van zaken graag in januari aan u voor. U kunt hierover dan meedenken en er een reactie op geven.

Kruising
Tijdens de bijeenkomst in september heeft de gemeente toegelicht dat zij de voorkeur heeft voor de variant van de kruising, waarbij verkeer op de Nachtegaalstraat/ Burgemeester Reigerstraat voorrang heeft. Binnen die keuze kan de gemeente de oversteek van de Maliebaan ‘smal’ of ‘breed’ uitvoeren. Beide varianten heeft de gemeente beter in tekening gezet en gaat ze verkeerskundig laten doorrekenen. Dan kan bezien worden of ze de hoeveelheid fiets- en autoverkeer goed kunnen verwerken. Een verkeerskundig bureau zal dit in januari en februari uitvoeren. In maart legt de gemeente de resultaten voor.

Aansluiting Snellenlaan
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden geschetst voor de aansluiting van de Maliebaan op de Snellenlaan. Deze gaat de gemeente nu goed bekijken, uitwerken en vergelijken. In januari laat de gemeente graag zien welke mogelijkheden zijn bekeken, en wat de overwegingen zijn bij haar voorkeur.

Middenbaan en park
Ook hiervoor is de gemeente druk aan het schetsen gegaan. Hoe maken we, met het beschikbare budget, een mooi en prettig park, met een promenade voor voetgangers en fietsers op de middenbaan? Hier komt de gemeente in het voorjaar van 2021 op terug.

Wist u al dat de Maliebaan bijzonder rijk is aan paddestoelen? Zie ook https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26965

Geluid en trillingen
Op 2 december presenteerde de gemeente de uitkomsten van de meting geluid en trillingen tijdens een online bijeenkomst. Deze meting geeft inzicht in het optreden van geluidbelasting. Daarmee kan de gemeente haar geluidrekenmodel verbeteren. Dat rekenmodel gebruikt de gemeente om toekomstige situaties te kunnen berekenen. Na een kleine aanpassing is het rekenmodel goed bruikbaar voor prognoses voor de toekomst.

De meting geeft ook inzicht in het optreden van trillingen. Gebleken is dat de huidige trillingen langs de ventwegen vallen in de categorie ‘geen hinder’ of ‘matige hinder’. Schade als gevolg van trillingen is niet te verwachten.

Het onderzoeksbureau adviseert om een glad wegdek neer te leggen op de ventwegen en om te onderzoeken hoe het vrachtverkeer kan worden beperkt. Die handschoen pakt de gemeente op. Binnenkort is het eindrapport van de meting beschikbaar.

Vervolg
De komende weken werkt de gemeente de schetsen uit tot een presentatie, zodat zij u in januari kan treffen. Dat zal, gezien de coronamaatregelen, waarschijnlijk in digitale vorm zijn. Dat bereidt de gemeente voor.

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting van de Maliebaan vindt u op www.utrecht.nl/maliebaan. Met vragen kunt u altijd contact met de gemeente opnemen via .

Bericht van Projectteam Maliebaan


Terug