Stand rond Integraal Programma van Eisen Maliebaan

Stand rond Integraal Programma van Eisen Maliebaan


Tot 16 augustus 2021 kon iedereen die dat wilde, reageren op het concept-Integraal Programma van Eisen (IPvE). Velen hebben een reactie gestuurd.

Gemeente Utrecht ontving in totaal 162 reacties. Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente het concept-IPvE op een aantal punten aangepast. Op www.utrecht.nl/maliebaan ziet u welke dat zijn. De belangrijkste wijzigingen zijn het aanpassen van het aantal parkeerplaatsen (‘minder verminderen’) en het versmallen van de inrit naar de Wolter Heukelslaan. De aanpassingen heeft de gemeente verwerkt in de tekening van het Functioneel Ontwerp (FO).

Alle reacties in één overzicht

Alle reacties die de gemeente heeft ontvangen, heeft ze met een antwoord onder elkaar gezet in een zogeheten Tweekolommenstuk. Ook zijn dee reacties samengevat naar onderwerp, zodat het totaal beter te overzien is. Dat staat in de Reactienota.

Bij de reacties van personen staat niet wie deze heeft ingediend, omdat de gemeente dat vanuit privacy niet mag delen. Van organisaties, verenigingen of bedrijven is de afzender wel zichtbaar. Alle indieners krijgen van de gemeente binnenkort een mail met antwoord.

Bekijk de Reactienota, Tweekolommenstuk en andere bijlagen op de vergaderwebsite van de gemeenteraad.

Het concept-IPvE is nu naar de gemeenteraad gestuurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste IPvE/FO voor de Maliebaan naar de gemeenteraad gestuurd. De raad gaat hierover een besluit nemen. De raad bepaalt haar eigen agenda, wat betekent dat de gemeente niet exact kan zeggen wanneer er over gesproken wordt. Voor de raad een besluit neemt, wordt het IPvE/FO nog besproken in de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte. Als de gemeenteraad het IPvE/FO vaststelt is het stuk definitief. U vindt de agenda van de gemeenteraad op www.utrecht.nl/gemeenteraad bij de kop ‘Agenda en stukken’.

Heeft u nog vragen, laat het de gemeente weten via .

 

Terug