Stand rond Integraal Programma van Eisen Maliebaan

Stand rond Integraal Programma van Eisen Maliebaan


Update 2 december 2021:

Het plan voor de Maliebaan (Integraal Programma van Eisen, IPvE) ligt inmiddels bij de gemeenteraad voor vaststellen. Voordat de raad een besluit neemt, hoort zij graag de mening van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Daarom organiseert de raad een zogeheten raadsinformatiebijeenkomst op 14 december in de avond. U kunt op dat moment met raadsleden in gesprek. Meer informatie hierover vindt u op de website van de griffie. Via deze site kunt u zich ook aanmelden om mee te praten.

Na de raadsinformatiebijeenkomst zal de gemeenteraad het plan (IPvE) eerst bespreken in de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte. Naar verwachting gebeurt dat op 16 december. Daarna zal de voltallige raad een besluit nemen, dat gebeurt waarschijnlijk in januari 2022.

Heeft u vragen over de raadsinformatiebijeenkomst of over de commissievergadering, neem dan contact op met de griffie, .

Heeft u vragen over de herinrichting van de Maliebaan? Neem dan contact met op via .


Tot 16 augustus 2021 kon iedereen die dat wilde, reageren op het concept-Integraal Programma van Eisen (IPvE). Velen hebben een reactie gestuurd.

Gemeente Utrecht ontving in totaal 162 reacties. Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente het concept-IPvE op een aantal punten aangepast. Op www.utrecht.nl/maliebaan ziet u welke dat zijn. De belangrijkste wijzigingen zijn het aanpassen van het aantal parkeerplaatsen (‘minder verminderen’) en het versmallen van de inrit naar de Wolter Heukelslaan. De aanpassingen heeft de gemeente verwerkt in de tekening van het Functioneel Ontwerp (FO).

Alle reacties in één overzicht

Alle reacties die de gemeente heeft ontvangen, heeft ze met een antwoord onder elkaar gezet in een zogeheten Tweekolommenstuk. Ook zijn dee reacties samengevat naar onderwerp, zodat het totaal beter te overzien is. Dat staat in de Reactienota.

Bij de reacties van personen staat niet wie deze heeft ingediend, omdat de gemeente dat vanuit privacy niet mag delen. Van organisaties, verenigingen of bedrijven is de afzender wel zichtbaar. Alle indieners krijgen van de gemeente binnenkort een mail met antwoord.

Bekijk de Reactienota, Tweekolommenstuk en andere bijlagen op de vergaderwebsite van de gemeenteraad.

Het concept-IPvE is nu naar de gemeenteraad gestuurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste IPvE/FO voor de Maliebaan naar de gemeenteraad gestuurd. De raad gaat hierover een besluit nemen. De raad bepaalt haar eigen agenda, wat betekent dat de gemeente niet exact kan zeggen wanneer er over gesproken wordt. Voor de raad een besluit neemt, wordt het IPvE/FO nog besproken in de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte. Als de gemeenteraad het IPvE/FO vaststelt is het stuk definitief. U vindt de agenda van de gemeenteraad op www.utrecht.nl/gemeenteraad bij de kop ‘Agenda en stukken’.

Heeft u nog vragen, laat het de gemeente weten via .

 

Terug