concept-Integraal Programma van Eisen Maliebaan

concept-Integraal Programma van Eisen Maliebaan


Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-Integraal Programma van Eisen voor de Maliebaan vrijgegeven om aan belanghebbenden en geïnteresserden voor te leggen voor reactie.

Het concept-IPvE te vinden via op de projectwebsite: www.utrecht.nl/maliebaan. Via het reactieformulier op die website kunt u ook uw reactie geven op het concept-IPvE.

Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom in een informatiebijeenkomst waar gemeente Utrecht de plannen zal toelichten. Die bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden, op woensdag 30 juni om 20:00 uur.

Aanmelden kan per e-mail aan: . U ontvangt dan kort voor de bijeenkomst een vergaderlink (Zoom-link).

Reactie op het concept-Integraal Programma van Eisen is mogelijk tot 16 augustus 2021. Daarna bundelt de gemeente alle reacties, voorziet de reacties van een antwoord, en past daar waar aan de orde het Integraal Programma van Eisen aan. Die nieuwe versie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd met het verzoek om vast te stellen als basis voor de volgende ontwerpstappen.

Terug