Stand van zaken herinrichting Maliebaan

Stand van zaken herinrichting Maliebaan


In februari dit jaar heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Maliebaan vastgesteld. Op dit moment is de gemeente druk met het uitwerken daarvan tot een voorlopig ontwerp. 

Voorlopig ontwerp
In het voorlopig ontwerp werkt de gemeente alle wensen en eisen voor de herinrichting uit het IPvE verder uit. Het functioneel ontwerp dat bij het IPvE zit vormt daarbij de basis. Er staan dus geen nieuwe dingen in. De uitwerking is veel meer gedetailleerd. Zo wordt in het voorlopig ontwerp bijvoorbeeld beschreven waar en hoeveel fietsparkeergelegenheid er komt, welke beplanting de gemeente geschikt vindt, welke soorten verlichting en bankjes er komen, de materialen die de gemeente gaat gebruiken, de locatie van de ondergrondse containers en hoe de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat precies gaat worden. Ook laat de gemeente zien wat ze gedaan heeft met het amendement en de moties die tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn ingediend.

  • We behouden de 4 wandelpaden, in plaats van 2.
  • We laten de uitkomst zien van het onderzoek naar de mogelijkheden om de parkeerplaatsen in een andere hoek in te passen.
  • We laten zien hoe we omgaan met behoud van groen langs het spoor.
  • We lichten toe wat we gedaan hebben met de raadsmotie over de Snellenlaan.

Vervolg
Gemeente Utrecht verwacht eind dit jaar klaar te zijn met het voorlopig ontwerp. Ze organiseert dan weer een informatiebijeenkomst om het ontwerp aan u toe te lichten en mogelijkheid te geven vragen te beantwoorden. Iedereen die dat wil mag dan schriftelijk een reactie geven op het ontwerp. Deze reacties en onze antwoorden daarop biedt de gemeente, samen met het voorlopig ontwerp, aan aan het college dat er een besluit over neemt. Na vaststelling van het voorlopig ontwerp gaat de gemeente verder met de technische uitwerking en voorbereiding op de uitvoering. Eind van dit jaar informeert de gemeente ons meer in detail over deze vervolgstappen en over de planning.

Evaluatie participatie
Op verzoek van de gemeenteraad en de wethouder heeft de gemeente het participatieproces rond de Maliebaan betrokken bij de evaluatie van het gemeentelijk participatieproces Samen stad maken. Hier zijn diverse bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij betrokken geweest. Vanuit het programma Samen Stad Maken wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie.

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting van de Maliebaan vindt u op www.utrecht.nl/maliebaan. Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via .

Terug